70سوال با پاسخی که یک اپراتور پست برق باید بتواند پاسخ دهد مناسب برای آزمونهای استخدامی و مصاحبه های تخصصی
تعدادی از سوالات بعنوان نمونه

- منظور از خط گرم چیست ؟ خطی که تحت ولتاژ و به عبارتی ولتاژ داشته باشد .

2- بی را تعریف کنید ؟ هر پست معمولا از تعدادی واحدهای مداری نسبتا مشابه به نام بی تشکیل شده که شامل بخشی از باسبار – دیژنکتور – سکسیونر – برقگیر – راکتور و ... است که در حقیقت بی یک مفهوم فیزیکی است تا الکتریکی . و فضایی است که تعدادی از تجهیزات با آرایش خاص برای تشکیل قسمتی از مدار شبکه تشکیل می دهند .

3-  فیدر را تعریف کنید ؟ به معنای خروجی و یا ورودی است و لغتا به معنی تغذیه کننده است .


1500 تومان
برای دانلود 800 سوال استخدامی تخصصی برق اینجا کلیک کنید

برای دانلود بسته جزوه و تست مدارهای الکتریکی اینجا کلیک کنید

برای دانلود جزوه ماشین های الکتریکی 2 اینجا کلیک کنید

سایر جزوات و بسته های استخدامی رشته برق (کلیک کنید)