یک فایل شامل سوالات آزمون های استخدامی شرکت نفت مربوط به درس مکانیک سیالات مشترک بین تمام گرایش های شرکت نفت بهمراه پاسخ نامه تستی شامل:

آزمون استخدامی پتروشیمی رازی سال 89 تعداد 7 سوال
آزمون استخدامی پتروشیمی شیراز سال 87 تعداد 6 سوال
آزمون استخدامی پارس جنوبی سال 87 تعداد 12 سوال
آزمون استخدامی شرکت گاز سال86 تعداد 11 سوال
آزمون استخدامی شرکت گاز سال 85 تعداد 13 سوال
آزمون استخدامی پخش و پالایش سال 86 تعداد 14 سوال

مجموعا 66 سوال مکانیک سیالات مربوط به آزمون های استخدامی گذشته شرکت نفت با پاسخ نامه تستی