به ادامه مطلب برید:فلش زرد رنگ

این جزوه استخدامی مناسب رشته های بیمارستانی:پرستاری کمک بهیاری و.... می باشد و شامل 42 صفحه می باشد.

2000 تومان