خبر ۹ آدر ماه ۹۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی در نظر دارد تعدادی مشمول وظیفه به تاریخ اعزام به خدمت ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ و از بین فارغ التحصیلان رشته های عمران و نقشه برداری در مقطع کارشناسی و بالاتر و رشته های معماری، حقوق و کامپیوتر صرفا در مقطع کارشناسی ارشد، جهت خدمت  در شهرستان های استان جذب نماید، لذا از متقاضیان محترم تقاضا می شود به منظور ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ با در دست داشتن اصل و تصویر برگ اعزام به خدمت، به آدرس: بجنورد، خیابان طالقانی، شرقی، کوچه مرتضوی (بجنورد، خیابان هید بهشتی، کوچه شهید دستژاک) بنیا مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی، کارگزینی مراجعه نمایند.

ضمناً از پذیرش متقاضیانی که دارای کسر خدمت می باشند معذور خواهیم بود.

نحوه جذب از طریق آزمون و مصاحبه بوده و در صورت در آزمون و شرایط برابر، معمیارهایی هم چون بومی بودن، دانشگاه محل تحصیل، معدل، سبقه اجرائی قابل قبول و مستند، تاثیرگذار خواهند بود.

تلفن: ۳۲۲۴۴۲۳۳-۳۲۲۴۱۷۸۸-۳۲۲۴۶۵۵۶-۰۵۸