دانلود بسته های خاص ویژه آزمون شرکت نفت شامل سوالات آزمون های قبلی شرکت نفت به تفکیک سال بهمراه پاسخ نامه

بسته شماره 1 شامل: 62 سوال انتقال حرارت،66 سوال مکانیک سیالات و 74 سوال ترمودینامیک مربوط به آزمون های گذشته با پاسخ تستی (کلیک کنید)


بسته شماره 2 شامل : 173 سوال انتقال حرارت و مکانیک سیالات، 89 سوال ترمودینامیک، 89سوال کنترل فرایند و طراحی راکتور، 109 سوال انتقال جرم و عملیات واحد (کلیک کنید)

برای دریافت بسته های سایر رشته ها اینجا کلیک کنید