به ادامه مطلب برید:

خبر ۲۲ آبان ۹۶: اطلاعیه آخرین مهلت تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۸/۲۱سازمان سنجش آموزش کشور (غیر۷خوشه)
به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۸/۲۱ سازمان سنجش آموزش کشور (غیر ۷خوشه) اعم از ظرفیت اولیه و تکمیل ظرفیت اعلام شده می رساند، داوطلبین محترم با دردست داشتن مدارک ذیل از مورخ ۹۶/۸/۲۲ لغایت ۹۶/۸/۳۰ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ جهت تشکیل پرونده گزینشی به هسته گزینش دانشگاه واقع در شاهرود- خیابان فردوسی – ساختمان معاونت بهداشتی(عظیما)- طبقه اول- اتاق شماره ۲ مراجعه نمایند.
مدارک لازم:
– چهار قطعه عکس ۴*۳ زمینه سفید که در سال جاری گرفته شده باشد.

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت

اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی

اصل و کپی گواهی پایان طرح یا اشتغال به طرح

گواهی ایثارگری، عضویت بسیج و

گواهی و کپی مدارک مقالات علمی و کسب رتبه های فرهنگی و ورزشی و قرآنی و

مدارک کامپیوتر و ..

شماره تماس : ۳۲۲۴۷۶۱۳ – ۰۲۳