ضمن آرزوی موفقیت برای همه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی شرکت مهسان آرتانیرو وابسته به زوارت نیرو جهت مشاهده نتایج آزمون کتبی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده نتایح آزمون(کلیک کنید)