خبر ۴ آذر ماه ۹۶ – بدینوسیله به اطلاع افراد اعلامی در لینک پیوستی (پذیرفته شدگانی که در مرحله اول آزمون شرکتی مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ در رشته های شغلی گروه پرستاری (پرستار، اتاق عمل و هوشبری) بعنوان ذخیره معرفی شده بودند و پس از بررسی های بعمل آمده جزو قبولین اصلی قرار گرفته اند) می رساند، با در دست داشتن مدارک مربوطه بر اساس جدول زمانبندی شده ذیل، جهت تشکیل پرونده گزینشی به محل ساختمان هسته گزینش دانشگاه واقع در شهرستان ارومیه – خیابان رسالت جنب فوریتهای پزشکی استان (اورژانس ۱۱۵) مراجعه فرمایند.

آندسته از داوطلبانی که قبلاً مدارک مربوطه را به هسته گزینش ارائه نموده اند، نیازی به ارائه مجدد مدارک ندارند.

جدول زمانبندی جهت ارائه مدارک:


عنوان رشته شغلی

تاریخ مراجعه

زمان مراجعه

مکان مراجعه


پرستار ( ۱۸ نفر اول برابر لیست پیوستی )

سه شنبه۹۶/۰۹/۰۷

رأس ساعت ۹ صبح

هسته گزینش دانشگاه


پرستار، اتاق عمل و هوشبری ( ۱۷ نفر دوم برابر لیست پیوستی )

چهار شنبه۹۶/۰۹/۰۸

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده گزینشی :
یک عدد پوشه روغنی (برنگ آبی) *** تکمیل مشخصات داوطلب « نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته شغلی و محل مورد تقاضا » بر روی جلد پوشه با ماژیک سیاه رنگ الزامی می باشد).
اصل و کپی صفحات شناسنامه  از تمامی صفحات.
اصل و کپی کارت ملی (دو طرف کارت).
چهار قطعه عکس ۴۳ پشت نویسی شده به همراه پاکت نامه سفید.
کپی آخرین مدرک تحصیلی.
کپی کارت بسیج در صورت داشتن عضویت.
مدارک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر).