کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز در نظر دارد از افراد علاقمند و فعال در زمینه (مربی هنری ومربی ادبی) که دارای مدرک مرتبط با نوع فعالیت های مورد نیاز باشند دعوت به عمل آورد:

ردیف

مشاغل مورد نیاز

شرایط

۱

مربی ادبی پاره وقت

یکنفر آقا یا خانم برای شهرستان های کاشمر، بجستان، بردسکن، نیشابور، صدخرو، فریمان، جیم آباد

۲

مربی هنری پاره وقت

آقا یا خانم برای هر یک از شهرستان های قوچان و جیم آباد

علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و مدارک مورد نیاز تماس حاصل نمایند.

تحویل مدارک به منزله به کارگیری افراد نبوده و جذب نیرو بصورت برگزاری آزمون های کتبی- شفاهی و مصاحبه از میان داوطلبان صورت میپذیرد.

افراد جذب شده در قالب نیروهای شرکتی با کانون فعالیت خواهند نمود.

زمان ثبت مام: از ۸ صبح الی ۱۴

مهلت ثبت نام: ۹۶/۹/۱۸ لغایت ۹۶/۹/۲۰

شماره تماس: ۳۷۶۶۵۰۹۹