خبر ۲۹ آذر ۹۶: تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام صنعت برق آذربایجان

 مهلت ثبت نام آزمون استخدام صنعت برق آذربایجان تا ساعت ۲۴ دوم دیماه تمدید شد.


خبر ۱۲ آذر ماه ۹۶- شرکت مهساب آرتا نیرو در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخش اپراتوری پست های فشار قوی و فوق توزیع و با استناد به مجوز صادره از مراکز ذیربط، تعداد ۵۹ نفر از آقایان را از بین فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقاطع کاردانی برق و کارشناسی مهندسی برق، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش دراستانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به صورت قرارداد موقت  کارگری جذب می نماید.

الف) شرایط عمومی :  
۱- داشتن تابعیت  جمهوری اسلامی ایران
۲انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.
تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد .
۳عدم اعتیاد به مواد مخدر ، روان گردان ها ، دخانیات و مشروبات الکلی .
۴نداشتن سابقه محکومیت کیفری وارائه گواهی عدم سو پیشینه .
۵- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می شوند.
۶التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه .
۷دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی .
۸نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی .
۹احراز صلاحیت های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه .
ب) شرایط اختصاصی :  
۱-داشتن مدرک تحصیلی کاردانی برق با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو  برای  مشاغل بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتوری پست های ۶۳ و ۱۳۲  کیلو ولت).
۲-داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی برق با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو برای  مشاغل بهره برداری پست های فشار قوی (اپراتوری پست های ۲۳۰  کیلو ولت).
توضیح : داشتن مدرک تحصیلی بالاتر به هیج وجه به عنوان مزیت تلقی نخواهد گردید.
۳داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ ۹۶/۱۰/۱۵ به شرح ذیل :
۱-۳- حداکثر ۲۸ سال برای دانش آمرختگان مقطع کاردانی (متولدین ۶۸/۱۰/۱۵ به بعد)
۲-۳- حداکثر ۳۰ سال برای دانش آمرختگان مقطع کارشناسی. (متولدین ۶۶/۱۰/۱۵ به بعد)
۳-۳- مدت انجام خدمت سربازی ، تا ۲۴ ماه به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد.
۴-۳- در صورت داشتن سابقه کار مرتبط ، مدت سابقه بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی به سقف سنی افزوده خوراهد شد.
۵-۳- در مورد فرزندان شاهد ، جانبازان ، آزادگان و فرزندان آنها در صورت ارائه مدارک به میزان ۵ سال به حداکثر سن فوق الذکر افزوده خواهد شد.
۹- درراستای تکریم و ارج نهادن به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران، بیست و پنج درصد جذب شرکت، به خانواده های شاهد ، جانبازان و آزادگان ، فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان آزادگان سک سال و بالای یک سال اسارت ، اسرا و برادر شاهد تخصیص می یابد . همچنین پنج درصد سهمیه ی جذب  نیز به رزمندگان با سابقه حداقل  شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص می یابد.
۱-۵کلیه افراد واهد شرایط  مذکور می بایست (بردا شت ا یران ا ستخدام) در آزمون شرکت نموده و در بین خود به رقابت بپردازند انتخاب این داوطلبان در سقف سهمیه تعیین شده، به ترتیب نمره اکتسابی و مصاحبه  انجام خواهد شد.
۲-۵مرجع صدور تائیدیه معتبر برای ایثارگران (جانبازان، ایثارگران، فرزندان آن ها و فرزندان شهدا) بنیاد شهید و امور ایثارگران استان های مربوطه می باشد.
۶پس از کسر سهمیه های فوق الذکر ، باقیمانده ظرفیت استخدامی به داوطلبان آزاد اختصاص می یابد .
۷بومی بودن در شهرستان محل خدمت الزامی می باشد .
توضیح: بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد :
۱-۷محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
۲-۷- حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) به صورت متوالی یا متناوب در محل درخواستی طی شده باشد.
۳-۷- داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواستی برای استخدام را داشته باشند.
۴-۷- همسر و فر ندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم ازشاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.
۸انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان دو برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که  به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
۹انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد برد لذا قبولی در آزمون کتبی ، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد .
۱۰- مسئولیت  ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده  داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو (شامل آزمون ، مصاحبه و جذب) محرز  شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.

ج) مواد آزمون:  
۱- سوالات آزمون در سه دفترچه شامل آزمون عمومی ۹۰ سوال با ضریب یک ، روانشناختی ۶۰ سوال با ضریب یک و تخصصی بر اساس رشته های شغلی ۱۰۰ سوال  با ضریب سه ، جمعا” به مدت ۱۹۰ دقیقه  طراحی گردیده و مواد (دروس) هر یک از رشته های شغلی و جزئیات مربوط در جدول نیازهای جذب نیرو در پایان آگهی درج شده است.
۲-آزمون دارای نمره ی منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تلقی می گیرد .
۳- محاسبه نمرات پذیرفته شدگان نهایی با ماخذ ۷۰%  آزمون کتبی و ۳۰% مصاحبه حضوری خواهد بود.
د) چگونگی ثبت نام:
-
داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند از ساعت ۸ صبح  روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۰ حداکثر تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۳۰ از طریق سایت اینترنتی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.
-
داوطلبان میبایست مبلغ ۶۰۰/۰۰۰۰ ریال (ششصد هزار ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خرید کارت ثبت نام) و با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد cvv2 پرداخت نمایند .
و) توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون:
۱ارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت ثبت نام مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان از تاریخ ۹۶/۱۰/۱۱ لغایت ۹۶/۱۰/۱۳ انجام خواهد پذیرفت.
۲آزمون در روز جمعه مورخ ۹۶/۱۰/۱۵ برگزار خواهد شد ،ساعت  و آدرس حوره آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد گردید.
۶ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است.
بدیهی است در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.

کد شغل

استان

شهرستان محل خدمت

عنوان شغل

تعداد

۱

آذربایجان شرقی

کلیبر (آبش احمد)*

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۶۳ کیلو ولت)

۳

۲

سراب

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۶

۳

تبریز

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۶

۴

شبستر

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۱۳۲ کیلو ولت)

۳

۵

تبریز

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۲

۶

اهر

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۲

۷

آذربایجان غربی

بوکان

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۶

۸

سلماس

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۱۳۲ کیلو ولت)

۳

۹

تکاب

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۲

۱۰

ارومیه

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۱

۱۱

اردبیل

گرمی

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۶

۱۲

خلخال

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۶

۱۳

اردبیل

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۶

۱۴

بیله سوار

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۶۳ کیلو ولت)

۳

۱۵

اردبیل

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۲

۱۶

پارس آباد

بهره برداری پست های فوق توزیع (اپراتور پست ۲۳۰ کیلو ولت)

۲

محل خدمت پست برق آبش احمد می باشد

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید