خبر ۱۰ دی ماه ۹۶ – شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز در نظر دارد برای تأمین تعدادی از نیروهای متخصص مورد نیاز فرایند احیاء از بین افراد واجد شرایط و از طریق مصاحبه تخصصی افراد مشروحه زیر را جذب نماید.

ردیف

عنوان شغلی

مدرک تحصیلی مورد نیاز (کارشناسی و بالاتر)

سابقه کار

جنسیت

تعداد

۱

رییس برنامه ریزی و کنترل تولید

صنایع

۵ سال سابقه مرتبط

مرد

۱ نفر

۲

رییس خدمات فنی و پشتیبانی

مکانیک

۵ سال سابقه مرتبط

مرد

۱ نفر

۳

سرپرست برق

برق (قدرت)

۵ سال سابقه مرتبط

مرد

۱ نفر

۴

کارشناس سفارشات خارجی

برق (قدرت -ابزار دقیق)

۳سال سابقه مرتبط

مرد

۱ نفر

۵

رییس اداری

مدیریت (منابع انسانی-دولتی-صنعتی)

۷سال سابقه مرتبط

مرد

۱ نفر

۶

رییس انبارها

صنایع

۷سال سابقه مرتبط با صنایع فولاد

مرد

۱ نفر

لذا از حائزین شرایط دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۰/۱۸ تقاضا و رزومه کاری و مدارک و مستندات خود را به نشانی کیلومتر ۵۰ جاده نی‌ریز – سیرجان، مدیریت منابع انسانی ارائه و یا به ایمیل info@nghsco.ir ارسال نمایند.
بدیهی است برای جذب متخصصان مذکور نیروهای بومی شهرستان از اولویت برخوردار خواهند بود.