شرکتی فعال در زمینه نفت وگاز از فارغ التحصیلان کارشناسی وکارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع ( آقا) از دانشگاههای معتبر وآشنا به مفاهیم برنامه ریزی تولید واستاندارداهای مدیریت وکیفیت وبرنامه ریزی استراتژیک ساکن شرق تهران جهت همکاری دعوت بعمل میآورد.

متقاضیان رزومه خودرا به آدرس ایمیل resume@sarvco.ir ارسال نمایند.

.