خبر ۲۳ آذر ماه ۹۶- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی در رشته رادیولوژی برای مراکز آموزشی و درمانی تابعه بر اساس مجوز وزارت متبوع تعدادی نیروی شرکتی مرد جذب نماید.
لذا از متقاضیان با داشتن شرایط به شرح ذیل جهت آزمون و مصاحبه حضوری ثبت نام بعمل می آورد:
شرایط شرکت در مصاحبه:
۱- حداکثر سن ۳۰ سال
۲- ترجیحا بومی شهرستان مورد تقاضا
۳- ترجیحا مدارک با مقطع کارشناسی رادیولوژی
مدارک مورد نیاز:
۱- کپی شناسنامه (تمام صفحات) بهمراه اصل شناسنامه
۲- کپی کارت ملی بهمراه اصل کارت ملی
۳- کپی کارت پایان خدمت
۴- کپی مدرک تحصیلی
۵- پوشه کاغذی بهمراه گیره پوشه
محل ثبت نام:
بابل- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل- معاونت توسعه مدیریت و منابع- اتاق شماره ۲- آقای حسین زاده
** 
ضمنا مهلت ثبت نام از تاریخ ۹۶/۹/۲۵ تا تاریخ ۹۶/۹/۲۹ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر می باشد.