خبر ۱۷ دی ماه ۹۶ -جهاد دانشگاهی استان مرکزی در راستای تکمیل کادر پژوهشگری خود در گروه پژوهشی اقتصاد توسعه با صدور فراخوانی نسبت به جذب پژوهشگر اقدام کرده است.
رشته‌های تحصیلی قابل قبول در این فراخوان “علوم اقتصادی – تمامی گرایش‌هاعنوان شده و دارا بودن مهارت استفاده از متون تخصصی به زبان انگلیسی و مهارت استفاده از نرم‌افزارهای مربوطه مورد تاکید قرار گرفته است.
مقطع تحصیلی مورد نیاز در این فراخوان کارشناسی ارشد و دکترا (در دانشگاه‌های دولتی) بوده و داشتن سابقه فعالیت پژوهشی از شرایط پذیرش عنوان شده است.
همچنین در این فراخوان حداکثر سن متقاضیان کارشناسی ارشد ۳۰ سال و دکتری ۳۵ سال و حداقل معدل تحصیلی ۱۶ عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، در فراخوان اعلام شده توسط این نهاد، از متقاضیان دعوت شده است که رونوشتی از صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (ویژه آقایان) و مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به همراه رزومه کامل (سوابق کاری به همراه مستنداتتا پایان وقت اداری اول بهمن ماه امسال به امور اداری جهاد دانشگاهی استان مرکزی به آدرس اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد حاج آقاصابر، ساختمان جهاد دانشگاهی ارسال کنند.