جهت دریافت متن اطلاعیه ها و نمونه سوالات استخدامی به قسمت طبقه بندی موضوعی برید
اگر از آزمونهای استخدامی دیر خبردار می شید و فرصت ثبت نام رو از دست میدید برای دریافت آگهی های استخدامی از طریق پیامک لطفا به قسمت طبقه بندی موضوعی ثبت نام اخبار استخدامی برید


آگهی استخدامی دیوان محاسبات کشور(ثبت نام:95/12/21 آزمون:96/2/21)(کلیک کنید)

آگهی استخدامی وزارت نیرو(ثبت نام:95/12/18 آزمون96/2/22)(کلیک کنید)


آگهی استخدامی بانک تجارت(کلیک کنید)

آگهی استخدامی تامین اجتماعی (کلیک کنید)

آگهی استخدامی بیمارستان زاگرس ایلام (کلیک کنید)


آگهی استخدامی موسسه بهداشتی درمانی میلاد اهواز (کلیک کنید)


1- آگهی استخدام پتروشیمی آبادان(ثبت نام: 95/9/5 آزمون:95/9/19)(پایان یافت)

2- آگهی استخدام نیروگاه بوشهر(ثبت نام:95/8/23 آزمون:95/9/26)(پایان یافت)

3- آگهی استخدام توسعه نیشکر دهخدا(ثبت نام:95/8/29 آزمون:اعلام نشده)ایان یافت)

4- آگهی استخدام فولاد مبارکه اصفهان(ثبت نام:95/9/13  آزمون:95/10/1)(پایان یافت)

5- آگهی استخدام بیمارستان بوعلی شیراز(ثبت نام:95/8/30 آزمون:پایان یافت)

6- آگهی استخدام موسسه بین المللی صلح و دوستی(ثبت نام:95/9/21 آزمون:95/10/10)(پایان یافت)

7-آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان(ثبت نام:95/9/17 آزمون:95/10/9)(پایان یافت)

8-آگهی استخدام شرکت برق بتانیر(ثبت نام: 95/8/25 آزمون95/9/19)(پایان یافت)

9- آگهی استخدامی پتروشیمی مارون(ثبت نام:95/10/3 آزمون: 95/10/9)(پایان یافت)

10-آگهی استخدامی علوم پزشکی کردستان(ثبت نام:95/10/7 آزمون:95/10/23)(پایان یافت)


11-آگهی استخدامی علوم پزشکی شیراز(ثبت نام:95/10/17 زمان آزمون: 95/11/29)(پایان یافت)

12-آگهی استخدامی آذرخش انتقال نیرو خراسان(ثبت نام95/11/4 زمان آزمون 95/11/15)(پایان یافت)

13-آگهی استخدامی فولاد اپکو اردکان یزد(ثبت نام 95/10/23 زمان آزمون 95/11/29)(پایان یافت)

14-آگهی استخدامی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان(ثبت نام:95/11/22 زمان آزمون:95/11/29)(پایان یافت)

15-آگهی استخدامی فولاد سیرجان(ثبت نام:95/11/21 زمان آزمون:اعلام نشده)(پایان یافت)

16-آگهی استخدامی علوم پزشکی بیرجند(ثبت نام:95/11/18 زمان آزمون:اعلام نشده)(پایان یافت)

17-آگهی استخدامی فولاد خراسان(ثبت نام: 95/12/2زمان آزمون:اعلام نشده)
(پایان یافت)

18-آگهی استخدامی شرکت تعمیرات نیروگاه اتمی بوشهر(ثبت نام:95/12/14 آزمون:96/2/15 )(جدید)

19-آگهی استخدامی پتروشیمی شازند(ثبت نام :96/1/5 آزمون اعلام نشده)(جدید)جهت دریافت متن اطلاعیه ها و نمونه سوالات استخدامی به قسمت طبقه بندی موضوعی برید
اگر از آزمونهای استخدامی دیر خبردار می شید و فرصت ثبت نام رو از دست میدید برای دریافت آگهی های استخدامی از طریق پیامک لطفا به قسمت طبقه بندی موضوعی ثبت نام اخبار استخدامی برید
شماره پشتیبان جهت طرح سوال:09378801361